กฤษณะพราหมณ์

แสดงบางส่วนผลงานที่ผ่านมาในรอบ 2 ปี ขออาจารย์กฤษณะพราหมณ์
Start slideshow

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

01/06/2565 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

15 images

ตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศ+เจ้าที่

02/10/2565 ตั้งเทวาลัยพระพิฆเนศ+เจ้าที่

35 images

บวงสรวงพระพิฆเนศ

03/05/2566 บวงสรวงพระพิฆเนศ

36 images

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

05.06.2565 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

20 images

บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ

05.10.22 บวงสรวงองค์พระพิฆเนศ

22 images

บวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ

03.08.2565 บวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ

30 images

บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

06.02.2565 บวงสรวงตั้งศาลเทวาลัย

18 images

บวงสรวงใหญ่ประจำปี

05.12.22 บวงสรวงใหญ่ประจำปี

45 images

บวงสรวงองค์ปู่อือลือนาคราช

03.07.2566 บวงสรวงองค์ปู่อือลือนาคราช

18 images

บวงสรวงขอพรจัดงาน

05.04.2566 บวงสรวงขอพรจัดงาน

18 images

บวงสรวงเปิดกล้อง

07.07.2565 บวงสรวงเปิดกล้อง

51 images

บวงสรวงวางศิลาฤกษ์

08.06.2566 บวงสรวงวางศิลาฤกษ์

42 images

บวงสรวงใหญ่ประจำปี

06.09.2565 บวงสรวงใหญ่ประจำปี

27 images

ตั้งเทวาลัยองค์พระพิฆเนศ

06.10.2565 ตั้งเทวาลัยองค์พระพิฆเนศ

21 images

บวงสรวงใหญ่วาระครบรอบ10ปี

07.04.2566 บวงสรวงใหญ่วาระครบรอบ10ปี

30 images

บวงสรวงเจ้าที่

10.03.2565
บวงสรวงเจ้าที่

18 images

บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

07.10.2565 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

21 images

บวงสรวงพระเจ้าใหญ่

09.05.2565บวงสรวงพระเจ้าใหญ่

36 images

บวงสรวงเปิดกล้อง

09.05.2566 บวงสรวงเปิดกล้อง

33 images

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

14.02.2565 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

15 images

บวงสรวงองค์ปู่องค์ย่า

15.03.2665 บวงสรวงองค์ปู่องค์ย่า

12 images

ยกเสาเอกเสาโทสร้างอาคาร

11.05.2566 ยกเสาเอกเสาโทสร้างอาคาร

36 images

บวงสรวงพระพิฆเนศ ปีที่3

16.01.2565 บวงสรวงพระพิฆเนศ ปีที่3

18 images

บวงสรวงกองละคร

16.01.2565 บวงสรวงกองละคร

15 images

ตั้งศาลเทวาลัยองค์พิฆเนศ

16.08.2566 ตั้งศาลเทวาลัยองค์พิฆเนศ

18 images

ตั้งศาลพระพรหมศาลเจ้าที่

12.07.2566 ตั้งศาลพระพรหมศาลเจ้าที่

18 images

บวงสรวงพระภูมิตายาย ปีที่4

18.01.2566 บวงสรวงพระภูมิตายาย ปีที่4

21 images

บวงสรวงเปิดหน้าดิน

13.07.2565 บวงสรวงเปิดหน้าดิน

24 images

บวงสรวงประจำปี

15.12.2565 บวงสรวงประจำปี

21 images

บวงสรวงละครช่อง3

17.02.2566 บวงสรวงละครช่อง3

30 images

บวงสรวงปู่ศรีสุทโธนาคาธิบดี

18.08.2565 บวงสรวงปู่ศรีสุทโธนาคาธิบดี

27 images

ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

18.11.2565 ถอนศาลพระภูมิเจ้าที่

15 images

ตั้งศาลพระพรหม

24.03.2565 ตั้งศาลพระพรหม

18 images

บวงสรวงพญานาค

19.06.2565 บวงสรวงพญานาค

24 images

บวงสรวงพระพิคเณศ

19.09.2565 บวงสรวงพระพิคเณศ

24 images

บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

25.10.2565 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

9 images

ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

26.07.2566 ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

27 images

บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

21.01.2566 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

27 images

บวงสรวงพระพรหม เจ้าที่

26.08.2566 บวงสรวงพระพรหม เจ้าที่

18 images

บวงสรวงพระพิฆเนศ

21.06.2566 บวงสรวงพระพิฆเนศ

24 images

บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

28.02.2566 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่

15 images

บวงสรวงตั้งพระพรหมพระภูมิ

24.05.2565 บวงสรวงตั้งพระพรหมพระภูมิ

32 images

ตั้งศาลพระพรหมเจ้าที่

26.05.2565 ตั้งศาลพระพรหมเจ้าที่

12 images

บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

26.10.2565 บวงสรวงตั้งศาลพระพรหม

27 images

บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

31.08.2565 บวงสรวงตั้งศาลพระภูมิ

24 images

บวงสรวงพระพรหมเจ้าที่

29.01.2566 บวงสรวงพระพรหมเจ้าที่

21 images

บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท

29.08.2565 บวงสรวงยกเสาเอกเสาโท

27 images

เททองหล่อพระพุทธรูป

31.08.2565 เททองหล่อพระพุทธรูป

21 images

บวงสรวงพ่อจตุคาม จ.ชลบุรี

21 images

New folder

ร้านจำหน่ายศาลพระภูมิ